С

Синоними на билки с буквата С

сабур (виж алое)

сазово кокиче (виж блатно кокиче)

салвия скларея Salvia sclarea L.

Сем. Labiatae - Устоцветни

Синоними: меча пета

салеп Orchis morio L. = Orchis latifolia L. = Orchis rivini Gouan. = Orchis fusca L.

Сем. Orchidaceae - Салепови

Синоними: боски, детинска трева, клинова трева, ливадар, ливаден горицвет, обикновен салеп,  разковниче, сараче

салеп мъжки Orchis mascula L.

Сем. Orchidaceae - Салепови

Синоними: няма

салеп петнист Orchis maculata L.

Сем. Orchidaceae - Салепови

Синоними: кукувича сълза, кукувичи сълзи

салеп специален - Orchis specias L.

Сем. Orchidaceae - Салепови

Синоними: орхидея

салеп шлемовиден Orchis militaris L.

Сем. Orchidaceae - Салепови

Синоними: шлемоносен салеп

салкъм (виж акация бяла)

самакитка Aconitum cammarum Jacq. = Aconitum napellus L.

Сем. Ranunculaceae - Лютикови

Синоними: няма

самардалия (виж левурда)

самобойка (виж бабичева трева)

самовила (виж кукувича прежда)

самоводски чемшир (виж бодлива зеленика)

самодивска метла (виж аспарагус)

самодивска трева пясъчна (виж пясъчна самодивска трева)

самодивска ягода (виж цариче)

самодивски чемшир (виж бодлив залист)

самодивско биле (виж росен)

самодивско дърво (виж офика)

самодивско лале (виж бял крем)

самодивско цвете (виж росен)

самозасяващ се мак (виж полски мак)

сантоника (виж пелин азиатски)

сантонинов пелин (виж пелин морски)

сапуненица (виж изсипливче)

сапуниче (виж сапунче)

сапунлив корен (виж сапунче)

сапунлива трева (виж сапунче)

сапунче Saponaria officinalis L.

Сем. Caryophyllaceae - Карамфилови

ОТРОВНО (якоренище, стрък)!

Синоними: белонога, лечебно сапуниче, лечебно сапунче, обикновено сапуниче, пенявец, раки-сапун, сапунлив корен, сапунлива трева, сапуниче

сараче (виж салеп)

сардела (виж индрише)

сарепски синап (виж синап кафяв)

сарепски хардал (виж синап кафяв)

саркофай европейски Plumbago eurapaea L.

Сем. Plumbagoceae - Саркофаеви

Синоними: няма

саротамнус Sarothamnus scoparius (L.) Wimm. = Spartium scoparium L.

Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни

Синоними: няма

сарсапарила Smilax officinalis Kth. Сем. Liliaceae - Кремовия

Синоними: няма

сас (виж блатен аир)

сафлор (виж аспурт)

сахатче (виж гръмотрън)

свети вода (виж босилек)

свещилка (виж лопен)

свещилник (виж тинтява синя)

свинарник (виж гарваново око)

свиненце (виж татул)

свинка (виж татул)

свинок (виж синя жлъчкая)

свинска млечка (виж глухарче)

свински троскот (виж пача трева)

свински хляб (виж ботурче)

свирчовина (виж бъз черен)

свитак (виж лепка)

свратига (виж вратига)

свратика (виж вратига)

сграбиче (виж клинавиче)

седефче Ruta graveolens L.

Сем. Rutaceae - Седефчеви

ОТРОВНО (стрък)!

Синоними: миризлив сънчец, миризливо седефче,


обикновено седефче, пътниче

седмолист (виж благ бъз)

секирче Lathyrus pratensis L.

Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни

Синоними: жълто секирче, ливадно секирче

селдерей (виж целина)

селим (виж девесил)

сена (виж майчин лист)

сенемикия (виж майчин лист)

сечено биле (виж жълт кантарион)

сива елша (виж бяла елха)

сибирски ананас (виж ракитник)

сивобяла боянка (виж боянка)

син пелин (виж пелин черен)

син челядник (виж главесто тръне)

синап бял Sinapis alba L. Boissier

Сем. Cruciferae - Кръстоцветни

Синоними: английска горчица, бяла горчица, бял хардал

синап кафяв Brassica juncea Koch.

Сем. Cruciferae - Кръстоцветни

Синоними: кафяв хардал, сарепски синап, сарепски хардал

синап черен Sinapis nigra L. = Brassica nigra (L.) Koch.

Сем. Cruciferae - Кръстоцветни

Синоними: горчица, медицински синап, черен хардал, хардал

сини китки (виж ралица)

Синоними: багрилна жълтуга, багрило, жълтуга, типец, цветило

синчец (виж метличина)

синя боровинка (виж боровинка черна)  

синя ведрица (виж кандилка)

синя жлъчка Cichorium intybus L.

Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни

Синоними: бърдовка, горчивица, дива цикория, дъвка, жилаво цвете, жлъчка, метлянка, свинок, синя млечка, цикория, цихория

синя метла (виж метличина)

синя метличина (виж метличина)

синя млечка (виж синя жлъчка)

синя перуника (виж перуника)

синя ралица (виж ралица)

синя слива Prunus domestica L. ssp. domestica

Сем. Rosaceae - Розоцветни

Синоними: кюстендилска слива

синя съсънка (виж потайниче)

синя трънка (виж трънка)

сирише (виж еньовче)

сирище (виж бяла подкваса)

сиротница (виж авран)

ситен пелин (виж пелин бял)

ситен чичак (виж камшик)

ситен чичок (виж камшик)

скален дъб (виж дъб зимен)

скорогнойник (виж жиловлек теснолистен)

скоруша Sorbus domestica L. Сем. Rosaceae - Розоцветни

Синоними: няма

скреб (виж нокът)

скребър (виж повет)

скрибуц-скрибуц (виж жиловлек теснолистен)

слабителна зърника (виж зърника)

сладка маточина (виж пчелник)

сладка мента (виж джоджен)

сладка папрат (виж папрат)

сладко коренче (виж сладък корен)

сладколистен клин (виж клинавиче)

сладкъна (виж бабичева трева)

сладниче (виж сладък корен)

сладок (виж сладък корен)

сладун (виж сладък корен)

сладунек (виж сладък корен)

сладък корен Glycyrrhiza glabra L. = Liquiritia officinalis Moench.

Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови

Синоними: благ корен, боряна дулче, гол сладник, женско биле, лакрица, ликвириция, миямбала, сладко коренче, сладниче, сладок, сладун, сладунек

сламено цвете (жълт смил)

слачец (виж поветица)

слез Malva silvestris L.

Сем. Malvaceae - Слезови

ОТРОВНО!

Синоними: булитек, волово око, горски слез, дзънкамила, камбула, камбулеш, камбулишник, камилек, камиляк, молоха, окрелче, окрилче, пампулка, пуйча трева, ружа, слезен

слезен (виж слез)

слети коса (виж горицвет)

слънчево око (виж слънчоглед)

слънчево цвете (виж слънчоглед)

слънчова любовница (виж слънчоглед)

слънчоглед Helianthus annuus L.

Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни

Синоними: кочан, лапало, лапанца, слънчево око, слънчево цвете, слънчова любовница

смил (виж жълт смил)

смин (виж жълт смил)

сминд (виж резене)

сминдух Trigonella phoenum-graecum L.

Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови (по БИБ и П)

Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)

Синоними: врачанска трефирия, гръцки сминдух, гръцко сено, замбун, камилско сено, тилгиц, тилчец, чимен

смокиня Ficus carica L.

Сем. Moraceae - Черничеви

Синоними: няма

смрадлив здравец (виж здравец див)

смрика (виж хвойна синя)

смрадлика Cotinus coggygria Scop. = Rhus cotynus L.

Сем. Anacardiaceae - Смрадликови


Синоними: горска дъбовина, кукуч, тетере, тетра

смрика (виж хвойна синя)

смръдлика (виж офика)

смукалник (виж кукуряк)

смърч Picea excelsa Link (P. albies Karst.)

Сем. Pinaceae - Борови

Синоними: червена ела

снежна китка (виж калина червена)

снежник (виж калина червена)

снежниче (виж кокиче)

снежно кокиче (виж кокиче)

соса (виж съсънка бяла)

софора Sophora japonica L.

Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови (по БИБ)

Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни (по ФЯ)

Синоними: японска акация, японска софора

сочиво (виж боб неувивен)

соя Glycine hispida Max.

Сем. Leguminosae (Fabaceae) - Бобови

Синоними: китайско кафе

спарангел (виж аспарагус)

спаржа (виж аспарагус)

спирея (виж блатен тъжник)

спореж горски Senecio nemorensis L

Сем. Asteraceae - Сложноцветни

спореж обикновен Senecio vulgaris L.

Сем. Asteraceae - Сложноцветни

Синоними: бубокярка, гологлав, кръстец, обикновен спореж

спореж ромболистен Senecio rhombifolius (Wilid./Sch. Bip.) = S. platyphylloides Som. et Lev.; S. plathyphyllos DC.; Adenostyles rhombifolia (Wilid./M. Pimen. )

Сем. Asteraceae - Сложноцветни

спореж якобов Senecio iakobaea L.

Сем. Asteraceae - Сложноцветни

спреж (виж кукуряк)

сребриста върба (виж върба бяла)

сребриста липа (виж липа сребролистна)

сребриста топола (виж топола бяла)

ставиче (виж хвощ)

стамболски здравец (виж индрише)

старо биле (виж беладона)

старокос (виж копър)

столетник (виж алое)

столетник американски Agave L.

Сем. Liliaceae - Кремови

Синоними: агаве, американски столетник

столистник (виж бял равнец)

стражак (виж копитник)

странджанска зеленика

Rhododendron ponticum L.

Сем. Ericaceae - Пиренови

Синоними: няма

стратур (виж червен щир)

страхливче (виж дяволска уста)

страшник (виж блатна коприва) стръвниче (виж миши уши)

сурчувина (виж бъз черен)

сусам Susamum indicum L.

Сем. Pedaliaceae - Педалиеви

Синоними: индийски сусам

сухо цвете (виж жълт смил)

сучи-трън (виж жиловлек теснолистен)

сферичен евкалипт (виж евкалипт)

съклица (виж кукуряк)

сънотворен мак (виж питомен мак)

сърмашник (виж гърбач)

сърчевина (виж бучиниш)

съсерка (виж пчелник)

съсънка бяла Anemone nemorosa L.

Сем. Ranunculaceae - Лютикови

Синоними: белоцветна съсънка, соса

съсънка жълта Anemone ranunculoides L.

       Сем. Ranunculaceae - Лютикови

       Синоними: лютиковидна съсънка

съсънка обикновена Anemone pulsatilla L (Puisatila vulgaris Mill.)

      Сем. Ranunculaceae - Лютикови

      Синоними: котенце, полска съсънка

съсънка синя Anemone hepatica L. = Hepatica nobilis Mill.

     Сем. Ranunculaceae - Лютикови

ОТРОВНО!

Синоними: гълъбови очи, потайниче

същинска лазаркиня (виж лазаркиня)

същински анасон (виж анасон)