А

Синоними на билки с буквата А

абдиселятник (виж рицин)
аблен (виж акация бяла)
аборчлива билка (виж вратига)
абуд (виж бъз)
абъд (виж бъз)
авран (виж лечебна сиротица)
агаве (виж столетник американски)
аглика (виж иглика)
агличе (виж иглика)
агримония (виж камшик)
азмацук (виж целина)
аир (виж блатен аир)
аир миризлив (виж блатен аир)
айважива Alcanna fructoria L. = Alkana tinctoriaTausch.
Сем. Boraginaceae - Грапаволистни
Синоними: айва-жива, алкана, алкана бояджийска, багрилна айва-жива
айлант Ailanthus glandulosa Desf.
      Сем. Simarubaceae - Айлантови
      Синоними: китайско божо дърво, космато дърво
айрък (виж троскот)
акация бяла Acacia vera Willd. = Robinia pseudoacacia L.
Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
Синоними: аблен, бял салкъм, салкъм
акация жълта Cytisus = Cytisus anagyroides Medic.
Сем. Papilionaceae - Пеперудоцветни
Синоними: /В БИБ и ФЯ погрешно дадено - “златен дъжд”, което е отделно растение/
акация японска Sophora japonica L.
Сем. Fabaceae (Leguminosae) - Бобови
Синоними: няма
аконит Aconitum napelus L.
Сем. Ranunculaceae - Лютикови
Синоними: няма
акорус (виж блатен аир)
актеа Actea spicata (виж ресник)
алкана (виж айважива)
алкана бояджийска (виж айважива)
алое Aloe toum = Aloe arborescens Mill. = Aloe ferox L.
Сем. Liliaceae - Лилиецветни
Синоними: дървовидно алое, сабур, столетник
алпийска гъшеница Polygonum alphinum (All.) Kit.
Сем. Polygonaceae - Лападови
Синоними: алпийско горчивче, алпийско пипериче, таран
алпийски лапад Rumex alpinus L.
Сем. Polygonaceae - Лападови
Синоними: дядови дисаги, щавуняк
алпийско горчивче (виж алпийска гъшеница)
алпийско пипериче (виж алпийска гъшеница)
алтея (виж ружа лечебна)
алтъника (виж божур червен)
алтънка (виж латинка)
алтънче (виж паричка)
амбер (виж катраника) американски винобой (виж американски лаконос)
американски лаконос Phytolacca americana L.
Синоними: американски винобой, ашик боя,
винобой, лаконос, мерекег
американски столетник (виж столетник американски)
ами-виснага - Ammi visnaga L
Сем. Umbelliferae - Сенникоцветни
Синоними: амми-виснага, зъбна ами
амми-виснага (виж ами-виснага)
анакамптис Anacamptis piramidalis L. Rich. (Orchis piramidalis L.)
      Синоними: обикновен анакамптис, пирамидален салеп
ананас Ananas sativus Schult. /no Ф/, Ananas komosus /по ДЕ/
Синоними: няма
анасон - Pimpinella anisum L. = Pimpinella anisum Gaem. = Pimpinella anisum vulgaris L.
Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
Синоними: анис, бедренец, обикновен анасон,
същински анасон
анасон див Pimpinella saxifraga L.
Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни /по ФЯ/
Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
Синоними: бедреница, горски анасон, дива мерудия, каменоломка, каменоломков анасон
анасон звездовиден Pimpinella anisum stellati=Illicium verum Hook.
Сем. Magnoliaceae - Mагнолиеви (расте само в Китай) ангелика Angelica officinalis (Moench. )
Hoffm. = Angelica archangelica L.
Сем. Laminaceae (Umbelliferae) - Сенникоцветни
Синоними: лечебна пищялка, мелаик, пищялка
английска горчица (виж синап бял)
английска мента (виж джоджен)
английски джоджен (виж джоджен)
английско грозде Ribes grossularia L.
Сем. Saxifragaceae - Каменоломкови
Синоними: бодливо френско грозде, цариградско грозде, обикновен кръжовник
анис (виж анасон)
аптекарски копър (виж резене)
аптечен пипер (виж пипер дълъг)
аралия Aralia mandshurica Maxim
Сем. Araliaceae - Бръшлянови
Синоними: няма
арапка (виж царевица)
арапче (виж божур червен)
арнаут (виж паричка)
арнаутска чушка (виж люта чушка)
арника Arnica montana L.
Сем. Compositae (Asteraceae) - Сложноцветни
Синоними: баранник, бърденка, планинска арника
ароматна лазаркиня (виж лазаркиня)
ароматна миризливка (виж анасон)
ароматна миризливка Anthoxantum odoratum L.

Сем. Poaceae (Gramineae) - Житни
Синоними: златно коляно, миризливка
ароматна тръстика (виж блатен аир)
арпаджик (виж лук)
асланче (виж луличка)
аспарагус Asparagus officinalis L.
Сем. Liliaceae - Лилиецветни
Синоними: аспержа медицинска, бабино руно,  вилина метла, зайча сянка, самодивска метла, спарангел, спаржа
аспержа медицинска (виж аспарагус)
асперула (виж лазаркиня)
аспурт Carthamus tinctorius
Синоними: див шафран, жълт трън, сафлор, шафраника
астрагал (виж клинавиче)
ашик боя (виж американски лаконос)